Rozmiar: 18430 bajtówDzięki uprzejmości Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uzyskałem pozwolenie na swobodną dystrybucję elektronicznej wersji rozprawy, w związku z czym można ściągnąć stąd wersję Kujawa 2006, Wpływ struktury zadrzewień i struktury krajobrazu ..., Wielkość pliku: 22MB tego opracowania.

By courtesy of the Publisher of the University of Life Sciences in Poznań I have got permission for free distribution of electronic version of the book.
You can download it hereKujawa 2006, Wpływ struktury zadrzewień i struktury krajobrazu ..., Wielkość pliku: 22MB.

Jednocześnie jednak zachęcam do kupienia książkowej wersji rozprawy.